Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace

Služba Datová analýza

Naše zkušenosti s analytickou činností, programováním a školením v posledních letech vyústily do služby Datová analýza. Co při ní zákazníkovi můžeme poskytnout?

  • Podrobné prozkoumání dat
  • Otestování jejich formální validity
  • Návrhy na úpravu dat i struktury (náprava formátů, extrakce dílčích dat, ev. jejich spojení)
  • Příprava metodiky jejich dalšího zpracování
  • Návrh algoritmů a programového řešení dalšího zpracování
  • Další konzultační činnost k datům

Seznamte se s modelovými situacemi, v nichž jsme zákazníkovi tuto službu poskytli.

Vše podle dohody. Máte-li zájem o poskytnutí této služby, kontaktujte nás.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 604 206 154, e-mail: info@altix.cz