Počítačová škola ALTIX

Počítačová škola ALTIX se zabývá školením počítačů a počítačového software. Organizuje kurzy jak pro počítačové začátečníky, tak pro pokročilé uživatele počítačů a pro všechny, kteří potřebují umět pracovat s počítačem. Mezi její zákazníky patří velké průmyslové podniky zlínského regionu, bankovní ústavy, státní úřady, leasingové společnosti, ale také podnikatelé, živnostníci a široká veřejnost.

Sídlo firmy

Počítačová škola ALTIX sídlí na 1. domově nad Obchodní akademií. Najdete ji na 3. etáži přímo proti schodišti.

Informace o kurzech

Podrobné informace o kurzech obdržíte v rezervační centrále Počítačové školy ALTIX na telefonním čísle +420 601 211 980 nebo na Internetu na adrese http://www.altix.cz. Ve Zlíně se můžete informovat také osobně přímo v kanceláři počítačové školy ALTIX v pondělí až čtvrtek od 13 do 16 hod.

Do počítačových kurzů přijímáme maximálně 9 posluchačů, což zaručuje, že lektor se bude moci všem dostatečně věnovat. Každý účastník těchto kurzů pracuje na samostatném počítači. Školení vedou lektoři s mnohaletou odbornou praxí, kteří mají zároveň zkušenosti s výukou nebo pedagogické vzdělání.

Školení probíhají obvykle dopolední formou od 8 do 12 hod., nebo po obědě cca 13-16 hod. příp. v podvečer od 16 do 19.15 hod. Termíny jednotlivých kurzů vydáváme měsíčně na zvláštním letáku, příp. Vám je rádi sdělíme telefonicky. Rozsahy kurzů jsou uvedeny ve vyučovacích hodinách (45 min).

Ceny kurzů a slevy

Ceny kurzů jsou uvedeny v přehledu kurzů. Na tyto kurzy lze poskytnout slevu 10 % v následujících případech (slevy nelze kumulovat):

1. Hromadná skupina 2 a více posluchačů

2. Nezaměstnaní registrovaní Úřadem práce (nutno přiložit potvrzení).

3. Držitelé kupónů na slevu - účastníci dřívějších kurzů

Individuální konzultace a školení

Jsou určeny jednotlivcům a malým skupinám (max. 3 osoby). Touto službou se snažíme vyjít vstříc velmi zaměstnaným lidem, podnikatelům a vrcholovým řídicím pracovníkům. Cena bez DPH: od 600 Kč/hod pro jednoho účastníka, cena pro případného dalšího účastníka dohodou.

Jak se přihlásit do kurzu

  1. Zavolejte do rezervační centrály ALTIX, kde obdržíte podrobné informace. Můžete si místo v kurzu na 7 dnů rezervovat. Zde se také domluvíte, jakým způsobem vám doručíme přihlášku a jak uhradíte účastnický poplatek.
  2. Ve Zlíně nás také můžete navštívit a vše dojednat osobně.
  3. Přihlásit se můžete i pomocí Internetu.
  4. Účastnický poplatek se platí vždy předem, nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu. Můžete ho uhradit následujícími způsoby: a) hotově v naší kanceláři, b) převodem na účet 241 701 748/ 0300 - nutno předem dohodnout a vyžádat si var. symbol.
  5. Vzhledem k velkému zájmu o naše kurzy zařazujeme přihlášky podle data zaplacení.
  6. Přihlášky, které nejsou zaplacené, považujeme pouze za předběžné. O přijetí Vaší přihlášky a nástupu do kurzu již nebudete dále vyrozuměni.
  7. Ve stanovený termín přijďte do učebny ALTIX a přineste s sebou doklad o zaplacení, psací potřeby a poznámkový blok.
  8. V případě, že se do kurzu nepřihlásí dostatečný počet posluchačů, vyhrazujeme si právo kurz zrušit a vrátit účastnický poplatek nebo přihlášeným nabídneme jiný termín.

Storno přihlášky

Podanou přihlášku lze stornovat. Po uzávěrce kurzu účtujeme stornovací poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Je-li přihláška stornována v den zahájení kurzu nebo později, činí stornovací poplatek 100 % ceny.

Zakázkové kurzy

Jsou určeny pro skupiny pracovníků jedné firmy se zájmem o určitou problematiku. Podmínkou je min. 5-6 účastníků (po dohodě i méně), obsah kurzu lze dohodnout podle vašich požadavků.

Cena kurzu zakázkového se kalkuluje individuálně. Může být však zvýšena nebo snížena s ohledem na počet účastníků, náplň kurzu, jeho rozsah a termíny. U těchto školení nelze uplatňovat nárok na slevu.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz
design: Neofema s.r.o.