Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace

Funkce SVYHLEDAT

Mezi nejčastěji používané výpočetní funkce Excelu patří funkce SVYHLEDAT. Umožňuje v datech vyhledávat potřebné záznamy a kopírovat údaje z nich na zadané místo. To vše na základě určitého klíče. Příkladem může být např. nalezení určitého člověka na základě jeho osobního čísla a použití nalezených informací v dalším výpočtu, viz následující ukázka:

Funkce SVyhledat

 

Zápis: SVYHLEDAT (Klíč;Data;Sloupec;Typ)

Klíč - hledaný údaj
Data - datová oblast, v jejímž 1. sloupci se vyhledává klíč
Sloupec - číslo sloupce, z kterého se bude kopírovat výsledek
Typ - způsob vyhledávání, obvykle 0, jen v případě specializovaného vyhledávání v intervalech 1

Při každodenní praxi je třeba dát pozor na následující úskalí:

 • Klíčový údaj musí být umístěn v 1. sloupci tabulky, v níž jsou prohledávaná data.
  (V praxi nastávají případy, kde klíč je v jiném sloupci, nebo když se hledá podle více údajů a musí se použít různé sloupce. Pak je na zvážení, zda nepoužít jinou vyhledávací funkci).
 • Formát klíče předávaného funkci SVYHLEDAT musí být shodný s formátem klíče v datech.
  (V praxi dochází k případům, kdy zadaný klíčový údaj má např. textový formát a v datové oblasti má číselný formát.)
 • Tabulka s daty se postupně rozšiřuje.
  (V praxi mají zápisy funkce SVYHLEDAT často nastaven pevný rozsah prohledávaných dat, přičemž velikost datové oblasti se ale může měnit.)
 • Hledají se informace pro více hodnot jednoho klíče a funkce SVYHLEDAT se kopíruje do více buněk.
  (V praxi se zapomíná, že v takovém případě nelze použít běžné relativní adresy. Musí se využít absolutní adresy nebo názvy buněk).
 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz