Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace

Projekty a projektové řízení

Možná jste již tyto pojmy slyšeli a nevíte, co si pod nimi představit. Přečtěte si tedy stručný výklad, co znamenají.

Co je projekt ?

Je to jedinečný a prostředky vymezený soubor technologicky a organizačně navazujících činností, potřebných na vytvoření produktu – výstupu projektu.

Čím se vyznačuje projekt?

  • Neurčitostí - vysokou hladinou nejistoty
  • Jednorázovou organizací
  • Dočasností

Jaké sliby dáváme v každém projektu?

Rozsah
Věcný výstup projektu (např: 10 patrová budova s 50 okny a s 1000 m2 obytné plochy, nebo osnova vzdělávacího kurzu, nebo teambuildingový pobyt skupiny manažerů)

Čas
Doba trvání projektu, termíny dokončení

Zdroje Finance nutné na zaplacení technických a pracovních zdrojů a tvorbu zisku realizátora projektu

Sliby jsou vzájemně protikladné !!! Nedá se výrazně změnit jeden parametr bez toho, aby se současně tato změna neodrazila v ostatních parametrech.

Co není je projekt?

  • Běžná činnost firmy (zapsaná v obchodním registru)
  • Činnost, kterou vykonáváme pravidelně


Jaký je rozdíl mezi projektovým řízením a řízením projektů?

Projektové řízení je plánování, organizování, sledování a kontrola všech aspektů projektů, dále motivování všech zúčastněných osob, aby bylo možno cílů projektu dosáhnout bezpečně a v odsouhlasených časových, nákladových a výkonových kritériích. Jde spíše o systémovou záležitost.

Řízení projektů je zaměřeno na vlastní činnost účastníků projektu, vedoucího projektu, členů projektových týmů. Jde spíše o individuální záležitost.

Jaký je rozdíl mezi běžnými projekty a projekty Evropských fondů?

U evropských projektů je zadavatelem vždy je konkrétní fond a vyhlašovatelem konkrétní agentura. Procesy na získaní prostředků jsou relativně složité, komplikovaný je i systém dokumentace a prokazování použití prostředků z projektu. V běžných projektech sponzora projektu zajímají jen dohodnuté výstupy.

Projekty se liší metodikou a formou zpracování přípravné fáze, která musí byt schvalovaná příslušnou agenturou. Nepoužívají metodiky řízení projektů PMBOK, IPMA. Základní parametry projektu jsou často pevně dané.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 604 206 154, e-mail: info@altix.cz