Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace

Tipy v Excelu

S mnoha z vás jsme se již potkali v kurzech Excelu. Opakovaně nás překvapují hluboké znalosti některých pokročilých excelových témat, ale současně také neznalosti řady základních postupů a drobných fines, které každému uživateli Excelu usnadní práci. Přijměte tedy zavděk následujícím přehledem drobností, které vám mohou během léta práci v Excelu velmi zjednodušit.

Oprava buněk

Často opravujeme buňky. Je-li jejich obsah malý (např. číslo), je jistě nejlepší ho přepsat. Je ale nesmyslné opravovat přepisováním v buňce vzorce, delší text, nebo takto text (příjmení, firmu) „doplňovat“. Zde je třeba použít skutečnou opravu buňky (dvojklikem v buňce nebo kliknutím do stavového řádku). Zkuste také klávesu F2. Je to velmi pohotové a hlavně: vždy se kurzor v buňce postaví na její konec. Tohoto se dá využít zejména, když k několika buňkám něco doplňujete, např. když. do seznamu příjmení doplňujete i jména.

Přechod do jiné buňky

Mnoho lidí ukončí buňku klávesou Enter nebo klikne myší do buňky vedlejší. Klikání myší neobyčejně zdržuje, Enter zase vždy posune kurzor dolů. Co když potřebujete např. doprava? Použijte klávesu Tab. Kurzor posune doprava bez větší časové prodlevy. Můžete samozřejmě použít také šipku vlevo, ale Tab dokáže něco navíc: když budete vyplňovat celý řádek a poctivě se posouvat vpravo pomocí Tab, pak na konci řádku stisknete Enter a kurzor se automaticky nastaví na začátek následujícího řádku. Toto žádná šipka ani myš nedokáže.

Označení sloupce

Označit sloupec v tabulce není nic složitého. Kliknu na jeho záhlaví a je to. Často ovšem potřebujeme označit sloupec, ale jen po poslední vyplněnou buňku. Postavíte se na první buňku sloupce, stisknete Shift a k tomu Ctrl-šipka dolů. Tím se sloupec označí. Pozor, toto funguje jen tehdy, když je sloupec souvisle vyplněný. Budou-li v něm volné buňky, vždy se na nich označení zastaví a budete muset šipku dolů stisknout vícekrát.

Hromadné kopírování vzorce

V neustále se rozšiřujících tabulkách Excelu řešíme také tento problém: V prvním řádku zapíšeme vzorec a tento vzorec potřebujeme nakopírovat do celého sloupce. Jistě umíte zatáhnout myší za úchytku buňky s vzorcem. Jenže jak na to, když ten sloupec má 2000 buněk? Potáhnete myší přes 2000 řádků? Rozhodně ne. Postavte kurzor na onu úchytku buňky, proveďte dvojité kliknutí a vzorec se nakopíruje do celého sloupce. I zde je ale zádrhel: sloupec vlevo od aktuálního musí být souvisle vyplněný, jinak se kopírování vzorce zastaví u první volné buňky.

Jak ukotvit záhlaví

Při rolování v podobných rozsáhlých tabulkách potřebujeme pevné nerolující záhlaví, abychom neztráceli přehled, co který sloupec obsahuje. Kurzor umístíme do řádku pod záhlaví a použijeme funkci Nástroje-Ukotvit příčky (Excel 2003) nebo ikonu Ukotvit příčky (Excel 2007/2010).

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 604 206 154, e-mail: info@altix.cz