Jiné>Řešené dotazy

Občas nám zasíláte dotazy nejrůznějšího druhu. Některé nás zaujmou, problémy se snažíme vyřešit a odpovědět.


Upozorňování Excelu na makra, i když v sešitu makra nejsou
Hromadné rušení křížových odkazů
Chyby v souboru KERNEL32.DLL aj.
Převod dokumentu typu DOC na www stránku.
Převod čísla v Excelu na jeho textové vyjádření.
Chyba CMOS
Office 2000 - verze.
V programech Office nelze napsat velké písmeno N.
Stále se zvětšující velikost dokumentu ve Wordu 97.
Tisk adres na samolepky ve Wordu 97.
Jak v Excelu 97 vložím do záhlaví jméno dokumentu a cestu k němu?
Ve Windows 98 nelze spustit Excel 97
Automatizace úkonů ve Wordu a Excelu - makra
V Excelu nelze přemisťovat kurzor šipkami - rozšířený režim
Automatická změna na velká písmena v Excel 97
Co je to Corel Suite (WordPerfect Suite 8)
Co je to Lotus SmartSuite
Verze kancelářských balíků MS Office


 • Vytvořil jsem si v Excelu několik maker, se kterými jsem pracoval. Pak jsem je smazal jako nepotřebná z nabídky maker, ale po každém dalším otevření dokumentu mi Excel hlásí, že dokument obsahuje makra.

Předpokládám, že máte verzi Excelu 97 nebo novější. Zde se makra ukládají do samostatných modulů (něco jako další list sešitu Excelu), zpravidla nazvaných "Modul 1", "Modul 2" atd. Těchto modulů, stejně jako listů sešitu, může být libovolné množství. Pokud si makra nahráváte, pak se při prvním záznamu makra vytvoří "Modul 1" a do tohoto modulu se zaznamenávají i makra ostatní, dokud sešit Excelu nezavřete. Při příštím otevření sešitu a záznamu dalšího makra se však již vytvoří další modul ("Modul 2").
To, kde se makro nalézá, můžete ovlivnit pouze ručním zásahem v editoru jazyka Visual Basic. Toto prostředí můžete vyvolat z nabídky Nástroje - Makro - Editor jazyka Visual Basic nebo též klávesovou zkratkou Alt + F11.
Váš problém pravděpodobně spočívá v tom, že jste sice vymazal všechna makra, ale v sešitu zůstal připojen nějaký list ("Modul") určený pro záznam maker. Ten se totiž automaticky nemaže. Excel při otevírání sešitu a při zapnuté kontrole maker, vydá varovné hlášení nejen při nalezení makra, ale i v případě, že sešit obsahuje nějaký (i prázdný) modul pro makra. Musíte tedy vyvolat Editor jazyka Visual Basic a zde odstranit příslušné moduly. Nejjednodušeji to uděláte, když v okně projektu klepnete na modul pravým tlačítkem na myši a z místní nabídky vyberete Remove Module… (Odstranit Modul…).
Zpět na dotazy

 • Jak mohu hromadně zrušit v souboru křížové odkazy?

Na nějaké rozumné řešení jsem nepřišel. Nejsnazší mně připadá toto: Křížový odkaz je v podstatě pole. Lépe ho uvidíte, když si zapnete zvýraznění polí. Pak použijte funkci Přejít na... nebo Najít a nahradit. Jestliže kliknete v okně Najít na tlačítko Více a pak na Speciální, můžete nastavit hledání polí. Pak pomalu vyhledávat jedno pole za druhým, a v případě, že je to křížový odkaz, smazat ho.
Pozor, ne všechna pole jsou křížovými odkazy, ale na druhou stranu křížový odkaz může být tvořen více poli (nejlépe to uvidíte v nabídce Vložit-Pole-Propojení a odkazy.
Zpět na dotazy

 • Chyby v souboru KERNELL32.DLL

Na toto téma nám přišlo již více dotazů v různých variantách. K chybě došlo při spuštění prohlížeče (při startu Windows, při spuštění CD ROM apod.) Obecně se jedná o chybu jádra systému a těžko se dá na dálku (i na místě) odhalit, kde je chyba. Někdy se jedná o narušenou instalaci Windows, jindy o chyby na disku nebo o špatnou instalaci HW (zvláště při domácí montáži). Řešením je zkontrolovat stav HW a přeinstalovat Windows, příp. nainstalovat Windows na nově zformátovaný disk a pozorovat, zda se chyba bude vyskytovat opět.
Zpět na dotazy

 • Jak z dokumentu typu DOC udělat www stránku?

Máte-li Word97 nebo Word 2000, stačí zvolit Uložit jako a z dokumentu typu DOC se vytvoří dokument HTML. Potíže je v tom, že Word není typicky editor na tvorbu www a stranky, ktere vytváří, jsou dosti objemné. Druhý problém je v tom, že nelze zcela přesně převést grafickou úpravu dokumentu DOC do HTML. Možná tedy budete zklamán.
Zpět na dotazy

 • Jakou funkcí v Excelu převedu číslo na text? Např. 123 na stodvacettři. Používáme to především pro tisk složenek, platební příkazy apod.

Pokud vím, taková funkce v Excelu neexistuje. Ne že by to teoreticky nebylo možné, ale určitě to není jednoduché. Před časem jsem viděl, (nevím už kde, asi na Internetu) doplněk do Excelu, který to zvládal, ale pouze v anglickém jazyku. Určitě by šlo něco podobného naprogramovat i pro český jazyk
Zpět na dotazy

 • Při spuštění počítače se mi na monitoru objeví následující hlášení :CMOS -error -checksum-defaults -loaded a počítač lze dál rozběhnout jen stiskem klávesy F1. Čeho se toto hlášení týká a jak lze případnou poruchu odstranit?

CMOS je speciální paměť, zálohovaná baterií, ve které se uchovávají informace o nastavení počítače, které se použijí při zapnutí počítače. Špatně zadané údaje způsobí uvedenou chybu. Správné zadání těchto údajů tuto chybu odstraní. Pokud jste dělal nějaké změny v CMOS a pamatujete si jaké, vraťte je zpátky. Příčin může být ale více (přidání hardware bez jeho správného nastavení, životnost baterie, která udržuje paměť CMOS aj.) Nejčastější příčinou bývá manipulace s údaji o harddisku. Způsob nastavení se podle typu počítače a typu CMOS mírně liší. Musíte zjistit, který údaj je špatně zadán a tento opravit.
Zpět na dotazy

 • Co obsahují jednotlivé verze Office 2000?

Office 2000, který se v nedávné době začal prodávat, existuje ještě ve více verzích než Office 97:
Standard - Word, Excel, Outlook, Powerpoint (cena cca 12700 Kč)
Small business - Word, Excel, Outlook, Publisher, Small Business Tools (cena cca 12700 Kč)
Proffesional - Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Publisher, Small Business Tools, Access (cena cca 14300 Kč)
Premium - jako Professional plus Photodraw a Frontpage (cena cca 17000 Kč)
Uvedené ceny chápejte, prosím, jako orientační a bez DPH. U různých prodejců se v čase mohou měnit.
Pozor, důležité! S výjimkou Accessu nedošlo ke změně formátu dokumentů. To znamená, že problémy, které byly při přechodu z Word 95 na Word 97, by se neměly opakovat. Samozřejmě s výjimkou Access - dokumenty verze 97 a 2000 nebudou kompatibilní.
Zpět na dotazy

 • V programech Word a Excel nelze napsat samostatně stojící písmeno N. Okamžitě se mění na A. Jestliže ho napíšu ve slově, je vše v pořádku.

Toto je automatická oprava, která se bůhvíjak dostala do Office. Řešením je kliknout do Nástroje-Automatické opravy a v tabulce dole v okně vyhledat záměnu n -> a. Vyberte ji a stiskněte tlačítko Odstranit.
Zpět na dotazy

 • Při ukládání dokumentu ve Wordu se jeho velikost stále zvětšuje, i když v něm neprovádím žádné velké změny.

1. MS Word je znám, že neukládá texty nijak úsporně.
2. V každém dokumentu (i prázdném) je hlavička, která může podle situace lehce dosahovat i několika desítek kB. Zkuste si vytvořit ve Wordu prázdný dokument, ten uložte a podívejte se na jeho velikost.
3. Máte-li zapnuto Povolit rychlé ukládání (Nástroje-Možnosti-Uložit), ukládají se na disk k výchozí verzi jen záznamy o provedených změnách. Ukládání se tím zrychlí, ale neobyčejně se zvětšuje velikost souboru.
Obzvlášť patrné to bývá u delších dokumentů. Známe případ, kdy v dokumentu o cca 100 kB byl umístěn graf a několika změnami jeho polohy vzrostla velikost dokumentu několikanásobně.
Řešením je zakázat rychlé ukládání a dokument znovu uložit.
Rychlost ukládání závisí pochopitelně na výkonu počítače a rychlosti HD. Rovněž stav defragmentace HD ji může ovlivnit. Jestliže dokument zavíráte a ukládáte současně, uvědomte si, že zároveň se likviduje pracovní soubor, který vznikl při otevření dokumentu - což poněkud celou operaci zdrží. Další věc, která ukládání může podstatně zpomalit, je zapnutí vytváření záložních kopií (Nástroje-Možnosti-Uložit). Tato funkce před uložením dokumentu zálohuje starší verzi (v MS DOSu to byly známé BAKy).
Zpět na dotazy

 • Tisk adres na samolepky ve Wordu 97

Tisk na samolepky představuje provést určitou posloupnost kroků. Tisknete-li poprvé, může být pro vás provést všechny úkony ve správném pořadí docela složité. Zkuste to podle následujícího postupu:

 1. Připravte si soubor s adresami.
 2. Nastavte si nový prázdný dokument.
 3. Ve Wordu použijte funkci Nástroje-Hromadná korespondence. V okně, které se objeví na obrazovce, stiskněte tlačítko Vytvořit a z následující nabídky vyberte Adresní štítky.
 4. V dotazu zda použít aktivní okno či nový hlavní dokument, odpovězte Aktivní okno
 5. Stisknete tlačítko Data a z nabídky vyberte Otevřít zdroj dat. Otevřete soubor s adresami.
 6. Stiskněte tlačítko Nastavit hlavní dokument.
 7. Vyberte vhodný typ štítků.
 8. Ve náhledu štítku zadejte pomocí tlačítka Vložit slučovací pole názvy slučovacích polí a jejich umístění. Tato pole určují, jaké údaje z adresáře se použijí a kde na štítku budou umístěna.
 9. Na závěr stiskněte tlačítko Sloučit, a potvrďte údaje v následujícím dialogovém okně. Vznikne nový dokument, v němž jsou rozmístěny adresy pole velikosti samolepek. Tento dokument vytiskněte standardním postupem.

Tento postup má však celou řadu úskalí, které závisí na konkrétní situaci. Jestliže se vám to nepodaří, zavolejte nám - můžeme vám nabídnout kompletní školení Wordu nebo alespoň konzultaci problému.
Zpět na dotazy

 • Jak v Excelu 97 vložím do záhlaví jméno dokumentu a cestu k němu?

V nabídce Soubor-Vzhled stránky je záložka Záhlaví a zápatí, kde jsou tlačítka Vlastní záhlaví ev. Vlastní zápatí. V následujícím dialogovém okně najdete řadu 7 tlačítek, stiskem předposledního z nich se do dokumentu vloží název souboru. Funguje to vždy, když se jméno dokumentu změní.
Na vložení cesty nemůže být tlačítko, protože vznikají situace, kdy cesta není známa. Můžete ji tam vepsat ručně. Budete-li cestu vpisovat častěji do více dokumentů, může být pro vás výhodnější použít k tomu makro, které uložíte do Osobního sešitu maker.
Makro pracuje s objektem Workbook a jeho vlastností Path. Tuto vlastnost si zjistíme a uložíme do proměnné, kterou pak vložíme na vhodné místo pro nastavení stránky. Toto makro by mohlo vypadat např. takto:

Sub CestaKSouboru()
Dim strCesta As String
strCesta = ActiveWorkbook.Path
  ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
  With ActiveSheet.PageSetup
    .LeftHeader = strCesta & "\" & "&F"
  End With
End Sub

Ruční a automatizované zapsání cesty se na rozdíl od jména dokumentu nemění při uložení souboru do jiného místa.
Zpět na dotazy

 • Nainstaloval jsem si Windows 98 a Office 97. Nemohu spustit Excel 97. Co s tím?

Chyba nastává skutečně jen ve Windows 98 a u Office 97, který není opraven pomocí Office Service Release 1. Máte-li tento opravný balíček, nainstalujte ho a problém vyřešíte. V opačném případě musíte najít soubor xl8405.dll ve složce C:\Program Files\Microsoft Office\Office a přejmenovat ho na xl8805.dll.
Zpět na dotazy

 • Při vyplňování některých dokumentů ve Wordu a Excelu určité úkony pořád opakuji. Nelze to nějak automatizovat, abych to, co se stále opakuje, nemusel dělat?

Ano, jde to. V obou programech najdete v nabídce Nástroje položku Makro. Posloupnost úkonů, které se často opakují, lze nahrát pomocí funkce Záznam a vykonat pomocí tlačítka Spustit. Makra mají vlastní programovací jazyk, pomocí něhož lze psát i složitá makra - programy. Zkušený programátor dokáže pomocí tohoto jazyka tvořit programy ve velmi krátké době.
Zpět na dotazy

 • Někdy se mi stává, že v programu Excel se nemohu pohybovat pomocí kurzorových šipek. Při pohybu šipkami se mi místo pohybu aktivní buňky označuje blok. Když ale program Excel ukončím a spustím znovu, je všechno zase v pořádku.

Zřejmě jste omylem stiskl o klávesu F8. Tato klávesa zapíná tzv. rozšiřující režim, který způsobuje vaše potíže. Pomoc je velmi jednoduchá, stačí opětovné stisknutí klávesy F8 nebo stisk klávesy ESC. Tím tento rozšiřující režim opět vypnete. Nemusíte tedy končit program Excel. O zapnutém rozšiřujícím režimu jste informováni na stavovém řádku, při spodním okraji obrazovky vpravo, kde jsou tzv. indikátory zapnutých přepinačů.
Zpět na dotazy

 • V nové verzi Excelu se mi vždy po napsání tečky změní další písmenko na velké. Toto mi starší verze Excelu nedělala. Nelze to nějak napravit?

Nová verze Excelu 97 má vestavěnou funkci automatických oprav, která byla i ve starší verzi, byla však doplněna o další možnosti. Zde se jedná o položku "Velká písmena na začátku vět". Tuto možnost oprav lze v nabídce "Nástroje, Automatické opravy..." vypnout. Možná bude ale pro někoho zajímavější možnost si nadefinovat vyjímky, kdy se nebude po různých zkratkách měnit další písmeno na velké. To lze zajistit v tomto dialogovém okně ("Nástroje, Automatické opravy...") po stisknutí tlačítka "Výjímky...".
Zpět na dotazy

 • Co je to Corel Suite (WordPerfect Suite 8)

Jde o balík kancelářských programů podobně jako MS Office. Obsahuje textový editor WordPerfect 8, tabulkový procesor Quattro Pro 8, databázi Paradox, program na tvorbu prezentací Presentations 8 a nástroj na vytváření webových stránek WebSiteBuilder. Vše je zastřešeno programem Corel Central.
Zpět na dotazy

 • Co je to Lotus SmartSuite

Jde o další balík kancelářských programů - obdoba MS Office. Obsahuje textový editor WordPro (dříve AmiPro), tabulkový procesor Lotus 1-2-3, databázi Lotus Approach, grafický program Freelance Graphics a Lotus Organizer.
Zpět na dotazy

 • Verze kancelářských balíků Office

Office 4.2 Standard a 4.3 Professional je určen pro Windows 3.11. Ve verzi Standard je obsahuje Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0. Ve verzi Professional je doplněn o databázi Access 2.0.
Office 7 je určen pro Windows 95. Verze Standard obsahuje Word 7.0, Excel 7.0, PowerPoint 7.0 a Schedule 7.0. Professional je doplněn o databázi Access 7.0.
Office 97 je nejnovější balík kancelářských programů opět určených pro Windows 95. Varianta Standard se skládá z programů Word 97, Excel 97, Powerpoint 97, OutLook 97. Varianta Professional obsahuje navíc databázi Access 97. Varianta SBE je totéž jako Standard, není tam PowerPoint, je nahrazen programem Publisher.
Do těchto čísel se plete Windows 95 a pozor! - čekáme na Windows 98. Takže, nespleťte to!
Zpět na dotazy

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz
design: Neofema s.r.o.