Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace


Zvýhodněná nabídka individuálních kurzů

Za zvýhodněnou cenu nabízíme pouze některé kurzy. Podmínkou je dodržení daného obsahu a realizace kurzu v určené dny a hodiny (obvykle úterý odpoledne).

Excel - základy

Vstupní předpoklady: Znalost práce Windows, psaní na klávesnici, otevření a uložení dokumentu

Rozsah: 3 x 2 hodiny

Obsah: Vkládání různých typů dat do tabulky, jejich editace, používání více listů v sešitu. Pohyb v tabulce, označování, kopírování a přesun dat, rychlé plnění řadami čísel nebo konstantami. Adresa buněk a jednoduché vzorce. Základní matematické operace, součty a průměry oblastí. Použití závorek a zaokrouhlování. Výpočty s procenty. Jednoduché grafy, seznam – řazení a filtrace.

Cena: 4500 Kč včetně DPH

Excel - mírně pokročilí

Vstupní předpoklady: Znalost práce v Excelu v rozsahu: pohyb v rozsáhlejších tabulkách, zadání vzorců, součty sloupců

Rozsah: 3 x 2 hodiny

Obsah: První lekce - jako kurz Excel - základy, ovšem zrychleně a v rozsáhlejších tabulkách. Dále vzorce s použitím absolutních adres a názvů. Výpočty s datumy, časy, s daty ve více listech. Funkce pro podmíněné výpočty, pro práci s texty a datumy. Grafy, seznamy- řazení, filtrace automatická a rozšířená, úvod do kontingenčních tabulek

Cena: 4900 Kč včetně DPH

Základy práce na PC

Rozsah: 3 x 2 hodiny

Obsah: Seznámení s počítačem a Windows, Manipulace s myší aklávesnicí. Používání ikon, oken. Soubory a složky. Ukládání a stahování souborů do složek. Kopírování souborů mezi složkami, na/z CD/DVD, používání USB disku. Internet, hledání na webu, základy práce s mailem.

Cena: 4500 Kč včetně DPH

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz