Školení>Obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky určují předpoklady, za nichž je možno se zúčastnit školení pořádaných Počítačovou školou Altix. Platí od 1.2.2012.


Podmínky

 1. Předpokladem pro rezervování místa v kurzu je písemná nebo e-mailová přihláška.
 2. Účastníky zařazujeme do kurzu podle data zaplacení.
 3. Placení účastnického poplatku je třeba provést vždy před kurzem do doby jeho uzávěrky. Ve zvláštních případech je možno splatnost dohodnout individuálně.
 4. Uzávěrka kurzu je obvykle 7 dnů před zahájením kurzu. Přihlášené účastníky, kteří nemají zaplaceno, nahrazujeme v případě potřeby dalšími zájemci. Termín uzávěrky může být u některých kurzů stanoven jinak.
 5. Pro přiznání slevy z ceny kurzu platí zvláštní pravidla.
 6. Odhlásí-li se účastník po uzávěrce kurzu, účtujeme stornovací poplatek 50% z ceny kurzu.
 7. Po zahájení kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.
 8. Od storno poplatků je možno upustit po dohodě a z vážných důvodů (nemoc, nehoda).
 9. Osvědčení o absolvování kurzu obdrží posluchač, který absolvoval nejméně dvě třetiny kurzu.
 10. Předání osvědčení je možné pouze osobně, nezasíláme je poštou.

Pravidla pro přiznání slevy

 1. Na kurzy pořádané pro veřejnost v rámci Večerní školy je možno poskytnout slevu z ceny kurzu.
 2. Slevu 10% poskytujeme pro nezaměstnané. Podmínkou je dodání potvrzení o evidenci v registru nezaměstnaných na Úřadu práce. Potvrzení nesmí být starší 7 dnů.
 3. Nárok na slevu je třeba uplatnit předem nebo během placení. Nelze na něho brát zřetel po vystavení dokladu.
 4. Podklady pro uplatnění slevy (potvrzení ÚP) je nutno předat v Počítačové škole ALTIX, kde budou přiloženy k daňovému dokladu. Není možno je faxovat.
 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz
design: Neofema s.r.o.