Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace


Kurzy Excel

V současnosti je mezi zákazníky mimořádný zájem o kurzy Excel. Mezi nejčastější požadavky patří:

Základy Excelu

Kurz je určen k základnímu seznámení s programem. Účastníkům se vysvětlí principy Excelu, vyplňování tabulek, formáty, vzorce a některé funkce. Případně je možno kurz rozšířit o ukázky filtrace a řazení v seznamech, ev. grafy.

Excel pro mírně pokročilé

Kurz podává všeobecný přehled o možnostech Excelu. Základem je podorbné vysvětlení možností vzorců, dále seznámení s nejčastěji používanými výpočetními funkcemi. Následuje představení seznamů s filtracemi a řazením. Součástí kurzu mohou být i grafy, ev. stručný úvod do kontingenčních tabulek.

Kontingenční tabulky

Účelem kurzu je podrobně seznámit se zpracováním dat ve formě seznamů a dynamických seznamů. Účastníci se dozvědí o přípravě dat do formy seznamu, o jednoduché i rozšířené filtraci, o pokročilých metodách řazení. Tyto znalosti pak využijí v druhé části kurzu, kde se podrobně seznámí s kontingenčními tabulkami a jejich použitím.

Analýza databází – příprava dat

Kurz je zaměřen na zpracování dat z firemních informačních systémů. V jeho první části se posluchači seznámí s různými problémy a nedostatky, které se objevují v exportech dat z firemních systémů, do Excelu a s metodami, jak tyto problémy vyhledat a napravit. Druhá část školení je zaměřena na analýzu dat v Excelu a na podrobné vysvětlení problematiky kontingenčních tabulek.

Makra – záznamníková i programovaná

Kurz existuje ve dvou variantách. Mákra záznamníková se soustře'dují pouze n zvládnutí nahrávaných maker, příp. kurz může být doplněn stručným úvodem do objektů Excelu a do programování. Makra programovaná jsou určena k systematickému výkladu programování: přiřazovací a podmíněné příkazy, různé typy cyklů, ošetřování chybových stavů programu To vše je doprovázeno uceleným výkladem objektového modelu Excelu.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., Příčná 1541, 765 02 Otrokovice, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz