Počítačové školicí středisko
Školení
Konzultace

Školicí středisko ALTIX sídlí ve Zlíně v budově bývalého 1. internátu - dnes již cenné historické budovy, dokumentující architektonický vývoj města Zlína. Byla postavena jako první z komplexu tzv. "baťovských" internátů.

Budování Baťova Zlína

Ve 20. a 30. letech 20. století přicházeli každoročně do Zlína čtrnáctiletí mladí muži a ženy. Pro ně bylo nutno stavět ubytovací objekty - internáty a svobodárny. První takový objekt byl postaven přímo u továrny už v roce 1925. Tuto "Novostavbu noclehárny pro fy T. a A. Baťa provedla firma Jambor. Stavebně navazovala na skeletový železobetonový nosný systém v klasickém zlínském půdorysném modulu 6,15 x 6,15 m s vnějšími výplněmi ze spárovaných cihel. Internát byl posléze přeměněn na sociální ústav. (V roce 1965 byl zbourán.)

Historie budovy

celkové foto

V roce 1927 byla zahájena výstavba celé čtvrti pro hromadné ubytování. Jako první byla postavena budova, v níž dnes sídlí Počítačová škola ALTIX. Dokončená urbanistická skladba dvou řad volně stojících objektů internátů včetně studijních ústavů byla podřízena konfiguraci terénu, měla příznivý vztah k závodu a dodnes vytváří jeden z nejcharakterističtějších zlínských souborů. Tento parkový prospekt je šťastným dílem architekta F. L. Gahury a co do velkorysosti a estetické hodnoty nemá u nás obdoby. A zřejmě nejen u nás. Stavebně bylo použito klasického řešení, dispozičně se jedná o třítrakty se střední provozní chodbou. Přízemí objektů tvoří společenské a obslužné vybavení, další etáže jsou ubytovací, členěné na jednotlivé pokoje podle konstrukčních polí.

Architekt F. L. Gahura

F.L.Gahura

Hlavní architekt čtvrti internátů - František Lydie Gahura (1891 - 1958) - pocházel z Kudlova, dnes části Zlína. Studium architektury začal u prof. Plečnika a dokončil u prof. Kotěry, který na Gahurovy tvůrčí schopnosti upozornil Tomáše Baťu, když projektoval zahradní obytnou čtvrť pro zaměstnance továrny. Když v roce 1923 prof. Kotěra zemřel, zadal Baťa Gahurovi projekt dokončit. Tak vznikl první dílčí zastavovací plán první zlínské obytné čtvrti Letná. Vrcholem jeho urbanistické tvorby je Regulační plán Velkého Zlína z roku 1934.
Gahura je autorem také celé řady účelových staveb. Spolu s V. Karfíkem je zakladatelem zlínské urbanistické a architektonické tradice. Po válce pracoval Gahura jako zemský plánovatel v Brně a na sklonku života ve Výzkumném ústavu architektury v Brně. Své zkušenosti a teoretické poznatky shrnul v knize Estetika architektury.

Dnešní podoba budovy

foto
foto

Budova 1. internátu dnes slouží jako sídlo firem a institucí. Je pečlivě udržovaná, postupně rekonstruovaná, aby splňovala moderní požadavky života, bezpečnosti. V roce 2005 bylo rekonstruováno průčelí a vstupní hala. Vnitřní chodby jsou vyzdobeny historickými fotografiemi Zlína, které dokumentují jeho historický vývoj.

Příjemné prostředí vytváří příznivou atmosféru pro vzdělávací proces (v budově sídlí několik vzdělávacích firem a je lákadlem pro příležitostné i pravidelné návštěvníky či zákazníky firem, které v budově sídlí. K návštěvě zveme i Vás.

 


© Počítačová škola Altix, s.r.o., nám. T. G. Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. +420 601 211 980, e-mail: info@altix.cz